KLUB CHOVATELŮ
BEARDED COLLIÍ

Coursing


VÝSLEDKY: MR Bearded Collií 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |

FOTKY: MR Bearded Collií | 2016 |

Coursing - o co vlastně jde ...

Coursing je historickým předchůdcem obecně známých dostihů. Běhá se ve volné přírodě se vším, co příroda přináší, s příkopy, nerovnostmi a kličkováním. O vítězi rozhoduje kvalitní proběhnutí jednotlivých úseků, nasazení, obratnost a v neposlední řadě inteligence, lišáctví i schopnost se znovu vydat do boje. Každý pes absolvuje dva rozběhy, a počet bodů z obou běhů se sčítá. Při druhém rozběhu se mění trať (buď se běží opačně, nebo se přestavuje dráha), neboť psi si pamatují, jak běželi první běh. Jak už bylo uvedeno, oproti dostihům je trať coursingu nepravidelná, což dává možnost uplatnit se psům inteligentním. Coursing má ještě jednu obrovskou výhodu nepotřebuje dostihovou dráhu, na kterou se obtížně hledají a získávají pozemky odpovídajících parametrů, a jejíž stavba je finančně velmi náročná. Zvolí-li se pro coursing vhodné místo, není třeba žádných věží pro rozhodčí a obsluhu navijáku ani startovních boxů.

c1
Historicky první Mistryně ČR v coursingu pořádáném KCHBC v roce 2012 je:

c11Kofilka od Emy Destinové - majitelka: Iveta Kantová