KLUB CHOVATELŮ
BEARDED COLLIÍ
Rok 2019
Rok 2018


Rok 2017


Rok 2016


Rok 2015


Rok 2014


Rok 2013

 

Platba členských příspěvků na rok 2010 do 31. 12. 2009.

Platba složenkou:
používejte složenku typu A
majitel účtu : ČMKU Klub chovatelů bearded collií, Jankovcova 53, 170 00 Praha 7.
číslo účtu: 2024768339/0800 nezapomeňte na variabilní symbol - členské číslo a platební kód (viz níže)
Platba převodem:
Česká spořitelna Praha Václavské náměstí 26 111 21 Praha 1 * č.ú.: 2024768339 / 0800
Platba ze zahraničí:
* IBAN: CZ75 0800 0000 0020 2476 8339 * SWIFT: GIBACZPX
Platební kódy:
01 - členství
02 - nové členství
03 - výstava
04 - kontrola vrhu
05 - bonitace
06 - inzerce
07 - různé
08 - členské příspěvky - rodinné členství - nový člen
09 - členské příspěvky - rodinné členství - stávající člen

Členská schůze

Členská schůze KCHBC proběhne po Speciální výstavě ve Velkém Meziříčí 14. 9. 2019.

Návrh programu:
 1. Zahájená schůze, schválení programu
 2. Volba komisí - mandátové a volební komise
 3. Volby výboru a Kontrolní a revizní komise
 4. Finanční zpráva KCHBC za rok 2018
 5. Zpráva z chovu za rok 2018
 6. Zpráva o činnosti a plán činnosti KCHBC
 7. Zpráva o činnosti Kontrolní a revizní komise KCHBC
 8. Návrh úprav ceníku KCHBC
 9. Různé
 10. Diskuse
 11. Doplňující volby
 12. Schválení usnesení členské schůze
 13. Závěr

Členské příspěvky

Upozorňujeme členy, že termín zaplacení členských příspěvků na rok 2020 je 31.12.2019. Prosíme o zaplacení do tohoto termínu, podle článku III, odst. 5 stanov KCHBC, z.s.

Podle nového Ceníku KCHBC, z.s., schváleného Členskou schůzí dne 14.9.2019, činí nově členský příspěvek 600,- KčMajitel účtu:
KCHBC, z.s. Jelmo 28 373 71 Rudolfov

Bankovní spojení:
č.účtu: 2024768339/0800

Variabilní symboly:
01 - členství
02 - členství nový člen 

Termíny schůzí výboru

Březen 2020

Schůze výboru KCHBC se uskuteční 7.3.2020 v 16.00 hodin v motelu Velký Rybník.

Bankovní spojení

Bankovní spojení:

č.účtu: 
2024768339 / 0800

Variabilní symboly – platby KCHBC

01
- členství

02 - členství nový člen
03 - výstavní poplatek
04 - kontrola vrhu - poplatek za štěňata
05 - uchovnění
06 - inzerce
07 - různé